Zer Sinesten Dugu

01

Biblia Jainkoaren Hitza dela sinesten dugu, inspiratua eta hutsezina bere jatorrizko dokumentuetan eta sinesgarritasun osokoa eta aginpide gorenekoa fedeari eta jokabideari dagokion guztian (2. Timoteo 3.16; 1. Pedro 1.21)

02

Jainko bakarra dagoela sinesten dugu, betiereko hiru pertsonatan existitu dena: Jainko Aita, Jainko Semea eta Jainko Espiritu Santua. (Deuteronomio 6.4; Mateo 28.19)

03

Jesukristo gure Jaunaren jainkotasunean sinesten dugu, bere kontzepzio birjina, bere bekaturik gabeko bizitza, bere mirariak, bere heriotza erredentorea eta bikarioa, bere gorputz-pizkundea, bere igoera, bere bitartekari-lana eta bere gorputz-itzulera boterean eta aintzan. (Joan 1,1-2; Mateo 1,18; Hebertarrei 4,15; Erromatarrei 4,25; 1 Timoteo 3,16; 1 Tesalonikarrei 4,13-17; Mateo 24,30)

04

Jainkoaren haserrea eta kondenazioa dakarzkion gizakiaren bekatasun eta erruduntasunean sinesten dugu. (Erromatarrei 3.23; Joan 5.24)

05

Sinesmenaren unean Kristoren Gorputzean fededun bakoitza argitzen, birsortzen eta bataiatzen duen Espiritu Santuan sinesten dugu. Haren bizitzan bizi da eta santu egiten du. (Joan 7.37-39; 16.8-11; Erromatarrei 8.14-15; 1ª Korintoarrei 12.1)

06

Jainkoaren graziagatik bakarrik bekatarien justifikazioan sinesten dugu, damuaren eta gurutziltzatu eta hilen artetik piztutako Kristorenganako fedearen bidez. (Erromatarrei 1,16; 3,24-26; Apostoluen Eginak 4,12; Tito 3,5; Galaziarrei 3,22)

07

Fededun guztien apaizgoan sinesten dugu, Espiritu Santuaren batasunean Eliza Unibertsala osatzen baitute, honen Gorputzean Kristo buru izanik. Ebanjelioa aldarrikatzeko euren Jaunaren aginduarekin konprometituta. (Efesoarrei 4,3-6,15-16; 1. Korintoarrei 12,13)

08

Salbatuen zein galduen gorputz-pizkundean sinesten dugu. Bata betiko bizitzarako eta bestea betiko kondenaziorako. (1 Korintoarrei 15,51-53; Joan 5,28-29; Apokalipsia 20,11-15)

09

Kristau bakoitzaren helburua heldutasun espiritualean haztea dela uste dugu, Jainkoaren Hitzari dagokion esanekotasuna eta Berarengan bizi den Espiritu Santuari esker.